.: Menu :.


Dla Agroturystów
Dla Agrogospodarstw

Zgłoszenie online
Formularz zgłoszeniowy
Warunki współpracy
Prezentacja podstawowa (przykł.)
Prezentacja rozszerzona (przykł.)

Wyszukiwarka
Opisy regionów

Góry Świętokrzyskie
Ziemia Kłodzka
Roztocze

Legenda
Instrukcja obsługi
Ciekawe imprezy
Opinie i rady
Tabela odległości
Linki
Kontakt

Administracja

 
 

Ziemia Kłodzka

Ziemia Kłodzka obejmuje Kotlinę Kłodzka wraz z okalajacymi ją pasmami Sudetów: Góry Bardzkie, Złote i Stołowe oraz Krowiarki i Wzgórza Włodzickie.

Kotlina Kłodzka

Centrum Ziemi Kłodzkiej zajmuje Kotlina Kłodzka. Jest to największa w Sudetach kotlina śródgórska o powierzchni około 500 km kw. Biegnie wzdłuż biegu Nysy Kłodzkiej i dolnych odcinków jej dopływów: Ścinawki i Bystrzycy Dusznickiej. Od północnego-zachodu ograniczają ją Wzgórza Włodzickie, od północnego-wschodu Góry Bardzkie, od wschodu Góry Złote, od południowego-wschodu Krowiarki, od północnego-zachodu Góry Stołowe, natomiast od południa łączy się z Rowem Górnej Nysy. Dno Kotliny Kłodzkiej budują staropaleozoiczne skały osadowe: piaskowce, fyllity, zlepieńce, maregle ilaste i wapienne zalegają na starszych metamorficznych amfibolitach i sjenitach. Lekko sfałdowaną powierzchnię kotliny pokrywają grubą warstwą osady rzeczne, spod których wystają pojedyncze, twardzielowe pagóry. Cała kotlina jest bezleśna, z wyjątkiem niewielkich lasów na szczytach niektórych wzniesień. Prawie w całości jest zajęta pod uprawy rolne.