.: Menu :.


Dla Agroturystów
Dla Agrogospodarstw

Zgłoszenie online
Formularz zgłoszeniowy
Warunki współpracy
Prezentacja podstawowa (przykł.)
Prezentacja rozszerzona (przykł.)

Wyszukiwarka
Opisy regionów

Góry Świętokrzyskie
Ziemia Kłodzka
Roztocze

Legenda
Instrukcja obsługi
Ciekawe imprezy
Opinie i rady
Tabela odległości
Linki
Kontakt

Administracja

 
 

Świętokrzyski Park Narodowy

Park obejmuje najwyższe pasmo Gór Świętokrzyskich - Łysogóry, z najwyższymi szczytami: Łysicą i Łysą Górą, wschodnią część Pasma Klonowskiego (z górami Bukową, Psarską i Miejską) oraz część Pasma Pokrzywiańskiego (z Chełmową Górą). Historia starań o objęcie ochroną Gór Świętokrzyskich sięga czasów przed I wojną światową. W roku 1921 powstał pierwszy w Górach Świętokrzyskich rezerwat im. Józefa Kostyrki na Chełmowej Górze (163 ha), a w roku następnym objęto ochroną rezerwatową dwa fragmenty Łysogór: na południowym zboczu Łysej Góry fragment o powierzchni 196 ha i na północnym zboczu Łysicy - 115 ha. W roku 1932 powiększono obszar rezerwatów do 1347 ha. Park narodowy oficjalnie utworzony został w 1950 roku na obszarze 6054 ha. W 1954 roku na terenie parku powstały dwa kolejne rezerwaty ścisłe: Czarny Las o powierzchni 26,45 ha oraz Mokry Bór o powierzchni 38,44 ha. Obecna powierzchnia parku wynosi 7626 ha, z czego 7212 ha zajmują lasy. Na terenie parku jest 5 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 1731 ha.

Największą osobliwością geologiczną parku są gołoborza tj. podszczytowe rumowiska głazów kwarcytowych okresu kambryjskiego, pozbawione zazwyczaj roślinności naczyniowej.

Wśród roślin, które mozemy spotkac w parku najcenniejsze to: kosaciec syberyjski, pełnik europejski, pióropusznik strusi oraz narecznica szerokolistna. Aż 674 drzewa rosnące na terenie parku uznano za pomniki przyrody. Dużym osiągnięciem jest restytucja cisa, którego populacja wynosi obecnie ponad 1300 sztuk. Większość powierzchni parku zajmują lasy z udziałem jodły i buka. Mniej liczne są tu bory sosnowe, bory mieszane sosnowo-dębowe z domieszką jodły, modrzewia, świerka i buka występujące w niższych partiach gór. Na siedliskach bogatszych występują grądy, zaś w miejscach wilgotnych i zabagnionych, bory wilgotne i bagienne oraz olsy. Gatunkiem specjalnej troski spośród drzew parku jest jodła pospolita, która przez szereg lat dominowała w lasach świętokrzyskich. Duże znaczenie mają dla parku tereny otwarte, które tworzą zbiorowiska łąkowe oraz gołoborza urozmaicające jego leśny krajobraz.

Również fauna parku jest niezwykle bogata. Wystarczy wspomnieć, że występuje tu aż 187 gatunków objętych ochroną prawną. Z terenu parku opisano 8 nowych dla nauki gatunków bezkręgowców. Za najważniejszy walor fauny uważa się obecność gatunków górskich i północno-górskich. Są one zwykle składnikami najwartościowszych biocenoz, tj. boru jodłowego, buczyny i gołoborzy. Wyjątkowe pod tym względem są mięczaki, wśród których gatunki górskie stanowią 30%. Gatunki górskie występują również licznie wśród owadów. Wiele górskich, reliktowych gatunków zwierząt żyje w rumowiskach skalnych.

Oprócz walorów przyrodniczych, na terenie parku lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się cenne zabytki architektury. Większość z nich ma charakter sakralny. Najcenniejszym zabytkiem jest zespół klasztorny Benedyktynów z pierwszej połowy XII wieku położony na Św. Krzyżu, w którym powstał prawdopodobnie najstarszy polski zabytek piśmiennictwa - Kazania Œwiętokrzyskie. Interesującym elementem krajobrazu są kapliczki. Do najbardziej znanych należą kapliczki św. Franciszka i św. Mikołaja położone przy czerwonym szlaku turystycznym ze Św. Katarzyny na Św. Krzyż. Walory przyrodnicze parku można poznawać korzystając z licznych szlaków turystycznych i muzeum przyrodniczo-leśnego na Świętym Krzyżu oraz ścieżek dydaktycznych.

Materiał zredagowano w oparciu o tekst pana Rafała Podlaskiego, zawarty na stronie internetowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego